Més sobre mi

Experiència de gestió, política de fets

Canvi climàtic i energia

Canvis normatius com ara la Llei Valenciana de Canvi Climàtic i els decrets de renovables; plans i estudis necessaris com Municipis en Xarxa, la Ruta Valenciana del Biogàs o els impactes sobre la costa valenciana, el programa Zero de posar plaques en els IES i Resolt en les depuradores; la creació de l'oficina itinerant que informa poble a poble sobre transició energètica; i totes les inversions aparellades han situat la Comunitat Valenciana en la senda de la transició ecològica decidida.

Protecció del medi natural

La protecció del medi natural és una pota fonamental per fer front al canvi global. Destacar la protecció dels nostres boscos marins, amb el servei de vigilància marina i la protecció de la posidònia, l'actualització de normes de gestió d'espais protegits, com el PORN del Túria, l'Estratègia Mosaic de prevenció d'incendis i el fons de cooperació forestal. La inversió contra espècies invasores i el pla integral de l'Albufera amb l'acord històric assolit a tres parts per consolidar aportacions ambientals.

Recursos i economia circular

La relació amb el consum de recursos ha millorat els últims anys amb una forta aposta per l'educació ambiental. A açò se suma la llei d'economia circular. I en aigua, plans i inversions estratègiques per solventar problemes històrics: el nou pla del col·lector oest de l'horta Sud de València, la reparació i modernització històrica de Pinedo i el pla de la badia d'Alacant per recuperar el quasi el 100% de l'aigua depurada.

Els reptes a abordar

Enfortir la societat basada en els serveis públics de qualitat: educació, sanitat, dependència, justícia.

Hem de continuar enfortint els drets socials, l'empatia, la integració i la igualtat plena.

Fomentar que la joventut puga participar de la presa de decisions i garantir les seues oportunitats.


Treballar la política dels acords, la política dels fets i la política útil per a les persones.

Fer propostes efectives, democràtiques i amb evidència front al canvi climàtic i el canvi clobal.


Garantir el dret a la vivenda com un dret bàsic universal i fer-la accessible a totes les persones.

Hem de crear una ocupació alineada amb la cura del planeta i les persones, així com amb la innovació i la ciència.

Hem de continuar treballant per una societat informada i amb accés a la cultura.

Alguns articles i entrevistes

LinkInstagramTwitter